Wanneer kom je langs?

Al onze activiteiten

In de agenda tref je alle activiteiten aan die in Coda georganiseerd worden. Klik op een activiteit voor meer informatie én om jezelf (en je collega’s) ervoor in te schrijven.

Alle sessies op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag worden bezoekers kosteloos aangeboden. Elke sessie gaat door wanneer er minimaal vijf inschrijvingen voor die sessie zijn. Indien dit aantal voor een sessie niet behaald is, worden ingeschrevenen de dag vóór de betreffende sessie via mail op de hoogte gebracht.

Geen van de Coda-partners kan verantwoordelijk gehouden worden voor eventueel gemaakte onkosten.

[tribe_events view=”list”]

coda,
praktisch ervaren hoe digitaal onderwijs werkt